torsdag 22 april 2010

En enkel bön

Käre Gode Gud, det står i ditt ord att Du vet vad vi behöver och att vi inte ska göra oss några bekymmer, utan ropa till dig, tacka dig och låta dig veta våra önskningar. När vi ber och tror, så ska vi få det! Så Käre Gode Gud ge mig förutsättningar och möjligheter att kunna bygga ut mitt lilla hus så att vi får plats i det. Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar så hjärtligt!