torsdag 22 april 2010

Kvinnligt och ManligtSteka pannkakor till de stora barnen, mata Mollie och läsa Vi i villa samtidigt! Eller äta frukost samtidigt som jag bloggar. Jag försöker göra så mycket som möjligt på kortast möjliga tid, eller kanske det är att förvalta sin tid på allra bästa sätt. Visst brukar vi väl alla säga att kvinnor kan göra fler saker samtidigt och att männen inte kan göra mer än en sak i taget. Jag vill inte på något sätt lägga någon värdering i det men detta hittade jag på internet av en ren slump. Det är mycket intressant läsning ur många perspektiv.

Nisse Simonsson, kirurg, författare, tecknare, föreläsare och krönikör i tidningen Dagens Medicin, menar att våra hjärnor är könspräglade redan i fosterstadiet. Kvinnor har exempelvis egenskaper som gör att de läser och talar tidigare än män, de har bättre finmotorik, kan läsa känslor bättre, har 3 procent bättre resultat i IQ-tester, är relationsorienterade, vill nå konsensus (har inte samma behov av att vinna) och har två talcentrum i hjärnan medan mannen faktiskt bara har ett.

Men om kvinnorna ligger högre på IQ-kurvan så finns männen oftare i extremvärdena. Det finns både fler genier och idioter bland männen. Andra egenskaper som hör männen till är att de är bättre på kartläsning, gör en sak i taget, vill vinna, inte är känsloläsare men actionbenägna.

Att kvinnor anses ha bättre simultanförmåga så att flera saker kan utföras samtidigt har sin alldeles naturliga förklaring: bryggan mellan höger och vänster hjärnhalva är starkare hos kvinnor.

Min slutsats av detta blir att kvinnor är bättre utvecklade, månar bättre om andra och har talets gåva, vidare att kvinnan är mer normal och kan göra fler saker samtidigt! Min slutsats av mannen är att de de är extrema på ett eller ett annat sätt, att de orienterar sig till äventyr och att det är bekräftat att de är fokuserade på en sak i taget.

Vi får helt enkelt acceptera att vi skapade olika och göra det bästa av situationen! Det är helt enkelt så det ska vara och om vi ser det positivt så kompletterar vi varandra väldigt bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tackar så hjärtligt!